طاهر صباحی

دکتر طاهر صباحی (فرش شناس - مجموعه دار)

دکتر طاهر صباحی ۳۰ تیر ۱۳۱۹ در تهران زاده شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رسند. ویی او تحقیقات بسیاری در خصوص دست بافته ها ؛ به خصوص فرش ایران انجام داده و بیش از بیست عنوان کتاب در این خصوص تألیف نموده است. او همچنین صاحب مجموعه نفیسی از دست‌بافت‌های ارزشمند از اقصی نقاط جهان است. صباحی مدیر مسئول مجله بین‌المللی “گره“ است که تا کنون بیش از پنجاه شماره از آن به زبان‌های از باز‌ت وی در Youth University توکیو ژاپن ؛ Tecnotre تورین ایتالیا و پژوهشکده میراث فرهنگی تهران تدریس نموده است. صباحی در حال حاضر عضو هیأت مدیره کنفرانس بین المللی فرش های شرقی ICOC در لندن می باشد. از جمله تألیفات وی می توان به عناوین ذیل اشاره نمود:
1986- Tapis orientaux. Art et tradition
1987- Splendeur du Tapis d'Oriente
1987-vaghireh. Motifs pour tisser des tapis
1989-QASHQAI. Tapis tribaux persans
1989-Tapis. Volume X «Grande encyclopédie des antiquités
1990-Kilim. Tapis plats du Caucase
1991-ABC du tapis oriental
1991 - Chevaliers de l'Est. Tapis de cheval et de selle du XNUMXème au XNUMXème siècle
1992 - Orientteppiche. Bande V: Kelims, Kaukasiche Flachgewebe
1992-Sumakh. Tapis plats avec armure
1995-Une précieuse collection de tapis antiques anatoliens
1995-Samarkand. Tapis de la route de la soie
1997- (Tülü. Tapis à poils longs d'Anatolie centrale
1998- (Chine: Tapis antiques de l'empire céleste (Chine). Anciens tapis de l'empire céleste
1998- Shahsavan Jajim
1999-Tapis d'Orient. Maintenance et restauration
2005-Cinq siècles de tapis à Kerman
2006-Tibet Tapis du toit du monde
2007 -L'art du tapis oriental
2008- (encyclopédie islamique d'Iran (Tapis et Kilims (
2009-Kilim, Tuiles plates de l'Orient

Partager
Sans catégorie