حضور یک پویانمایی از ایران در جشنواره فیلم اتالیا

نمایش ویانمایی حبسی در جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا

پویانمایی "حبسی" به کارگردانی احمد خوشنیت; نماینده ایران در سومین دوره جشنواره فیلم های محیطزیستی ایتالیا است; که از روز پانزدهم آبان ماه 1398 در شهر "چیتادلا" ایتالیا آغاز گردیده; و تا یکم آذرماه ادامه خواهد داشت.

ان جشنواره موضوعی در سه بخش فیلم‌های داستانی سینمایی و پویانمایی برگزار می گردد.

Partager