نسرت اساتید موسیقی سنتی ایران در شهر سیه نا

نسرت اساتید موسیقی سنتی اران در 97 امین دوره نسرت های آکادمی موسیقی کیجانا

در جریان برگزاری 97 امین دوره کنسرت های آکادمی موسیقی Chigiana; از ساعت 21 روز جمعه 13 دسامبر 2019 م (22 آذرماه 1398), شهرام ناظری (آواز). حسین علیزاده (تار و سه تار); و پژمان حدادی (تمبک), در عمارت Chigi شهر Siena به اجرا موسیقی سنتی ایرانی خواهند رداخت.

Mots-clés: برای اطلاعات

Tel: 0577-22091

www.chigiana.it

Partager