جشنواره فرهنگی ، هنری و ادبی دانشجویان و دانش‌آموختگان ارانی خارج از کشور

فراخوان ششمین جشنواره فرهنگی هنری و ادبی دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

ششمین دوره جشنواره فرهنگی, هنری و ادبی دانشجویان و دانشآموختگان ایرانی خارج از کشور در قالب آثار شعر (کلاسیک و نو); داستان (رمان و داستان کوتاه); خاطرهنویسی و سفرنامهنویسی; و عکاسی (حرفهای و تلفن همراه) در دوبخش آزاد و ویژه برگزار می ردد. مهلت ارسال ار ا مهر لغایت 30 de XANUMX 98 می باشد. مجموعه ار برگزیده در قالب. À propos de nous Nous contacter pour plus d'informations جهت اطلاعات بیشتر و ارسال ار به ایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی http://reg.nahadiran.ir/login.php مراجعه فرمایید.

Partager