جایزه بهترین فلم کوتاه جشنواره مهب امروز به نماینده ایران اختصاص افت

جایزه بهترین فلم کوتاه جشنواره مهب امروزایتالیا به کلاس رانندگی اختصاص افت

جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز" ایتالیا به "کلاس رانندگی" ساخته مرضیه ریاحی تعلق یافت; و جایزه بخش نگاه زنان این جشنواره نیز, به مستند "دلبند" ساخته یاسر طالبی اهدا شد. بست و دومن دوره جشنواره بین المللی فلم “مهب امروز” اتالیا 10 - 2 اتبر 2019 م. برگزار گردید.

Partager