نماینده سینمای ایرانی برگزیده جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

À propos des centres de santé

فیلم کوتاه “دریا موج‌موج می‌لرزد” 15 فیلم کوتاه ایرانی در بخش Iran Fest این جشنواره حضور داشتند; که پس از معرفی چهار فیلم برگزیده از میان آن ها, فیلم کوتاه "دریا موجموج میلرزد" توانست جایزه ویژه تلویزیون ملی فرانسه در این بخش را به خود اختصاص دهد. شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه Sedicicorto در بخشهای فیلم کوتاه داستانی; پویانمایی; مستند; و بخش ویژه Iran Fest از تاریخ 12 لغایت 21 مهر ماه 1398 در شهر Forli ایتالیا برگزار گردید.

Partager