نمایندگان ایران در جشنواره فیلم‌ها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

À propos de nous

فیلم "خداحافظ المپیک" به کارگردانی برنامه “قای ورزش” ه در شبکه ورزش اران نمایش داده می شد؛ در نمانده ایران در ان اجن اان جشنوارانه. مجتبی پوربخش کارگردان و تهیه ننده این برنامه نیز بوده است.

Partager