Ù ‡ Ù… Ú © Ø§Ø ± ÛŒ Ù… وسس٠‡ Ù ... ØÚ © Ùˆ بی٠... Ø§Ø ± ستا٠† گاس٠„ی٠† ÛŒ

ت٠ا٠‡ Ù… Ù † ام Ù ‡ Ù ‡ Ù… Ú © Ø§Ø ± ÛŒ Ù ... وسس٠‡ Ù ... ØÚ © Ùˆ بی ... ... Ø§Ø ± ستا٠† Ú¯ØØØ §Ø³Ù « ی٠† UOE

تفاهم نامه همکاری موسسه خیریه محک ایران و بیمارستان "گاسلینی" ایتالیا در تهران به امضا رسید. انتقال تجربه در خصوص حمایت از کودکان سرطانی; اعزام پزشک و پرستار; و تجهیزات پزشکی ویژه کودکان سرطانی از حوزه های همکاری پیش بینی شده در این تفاهم نامه می باشد. بیمارستان "گاسلینی" سال ۱۹۳۸ م. در شهر "جنوا" ایتالیا تأسیس گردیده ؛ و از سال ۱۹۵۶ م. به عنوان بیمارستان عمومی و تحقیقاتی کودکان ؛ در قالب مراقبت های بهداشتی ؛ تحقیقات ؛ آموقیقات ؛ وموز مؤسسه محک پیش از امضای این تفاهم نامه نیز در ایتالیا شناخته شده بودهه

Partager